BEVEILIGING KOMPAS ALLES OVER BEVEILIGING EN VEILIGHEID
BEVEILIGING KOMPAS - INFORMATIE OVER BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Inbraakbeveiliging en inbraakpreventie door beveiliging tegen inbraak en diefstal
Toegangscontrole en toegangsbeveiliging voor het beveiligen van gebouwen.
Beveiliging met camerabewaking en beveiligingscamera tegen inbraak
Brandbeveiliging en brandpreventie met alarmsysteem door een rookmelder
Beveiligen met bouwkundige beveiliging samen met alarmsysteem
Voorkom diefstal door diefstalbeveiliging en diefstalpreventie opties
Cyber security en ICT beveiliging als digitale beveiliging tegen Cyber aanvallen
Beveiliginggids

ICT beveiliging
BouwkundigLeveranciers
Technische beveiliging
Webshops
BOUWBESLUIT 2012
INFORMATIE BEVEILIGINGKOMPAS
DIENSTEN VAN BEVEILIGINGKOMPAS
BEVEILIGING KOMPAS - DISCLAIMER
CONTACT MET BEVEILIGINGKOMPAS.NL

INBRAAK

TOEGANG

CAMERA / CCTV

BRAND

BOUWKUNDIG

DIEFSTAL

ICT
BRAND

Per 1 januari 2015 is er een en ander veranderd omtrent de regelgeving van brandmeldinstallaties (BMI) en de ontruimingsalarminstallaties (OAI). Voorheen had men het Gebruikersbesluit als uitgangspunt of er wel of geen BMI / OAI moest komen en aan welke eisen voldaan moest worden. Deze eisen zijn grotendeels meegenomen naar Bouwbesluit 2012 welke nu wordt gehanteerd. Er is een overgangsperiode geweest van 2012 tot 1-1-2015 voor bestaande BMI / OAI. Na deze periode dienen deze ook te voldoen aan het Bouwbesluit 2012.


Informatie over bouwbesluit 2012: klik hier.Er zijn wat verschillen. Hieronder een korte opsomming:

  • BMI of een AOI is niet altijd meer verplicht voor een gebouw. Zie voor meer info tabel brandmeldinstallaties klik hier .
  • Voor doormelding geldt hetzelfde. Zie tabel. Bij een verplichte doormelding van een BMI dient een certificaat te worden afgegeven op basis van de Regeling brandmeldinstallaties 2002.
  • Er worden geen eisen meer gesteld aan het onderhouden van BMI of OAI. Als het maar gebeurd conform de NEN-norm. Brandmeldinstallaties (BMI) conform NEN 2654-1 en een ontruimingsinstallatie conform NEN 2654-2.
  • Wanneer een BMI is voorzien, dan moet er ook een AOI zijn welke voldoet aan de NEN 2575 en jaarlijks wordt onderhouden.
  • Soms kan een eis zijn dat de installatie voorzien moet zijn van een inspectiecertificaat. De inspectie vindt plaats door een onafhankelijke inspectie-instelling.
Door de wijziging naar Bouwbesluit 2012 zijn er eigenlijk geen eisen meer wie de installatie aanlegt of onderhoudt. Als maar voldaan wordt aan de NEN normen bij aanleg en onderhoud.

Het CCV (Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid) voorziet bedrijven van certificaten welke voldoen aan bepaalde eisen. Door deze certificering doet u zaken met bedrijven welke kennis en kunde in huis hebben voor zijn of haar discipline.


Er worden certificaten afgegeven voor:

  • Branddetectiebedrijven.
  • Brandmeldinstallatiebedrijf.
  • Brandmeldonderhoudsbedrijf.


Mocht uw installatie een inspectiecertificaat nodig hebben dan is het handig zaken te doen met gecertificeerde bedrijven vanaf begin. Van ontwerp tot aanleg en na oplevering het onderhoud van de installatie.


Voor meer informatie voor gebouwgebruikers klik hier .

BRANDBEVEILIGING

BRANDBEVEILIGING EN BRANDPREVENTIE VOOR BEDRIJVEN

Regelgeving brandmeldinstallaties

Waaraan moet een brandbeveiliging aan voldoen ?

Kwaliteitscontrole op een brandmeldinstallatie ?

BEVEILIGING DOOR:

HUISBEVEILIGING,

BEDRIJFSBEVEILIGING,

BRANDBEVEILIGING, BRANDPREVENTIE,

BEVEILIGINGSBEDRIJVEN,

ONTRUIMING EN MEER..