BEVEILIGING KOMPAS ALLES OVER BEVEILIGING EN VEILIGHEID
BEVEILIGING KOMPAS - INFORMATIE OVER BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Inbraakbeveiliging en inbraakpreventie door beveiliging tegen inbraak en diefstal
Toegangscontrole en toegangsbeveiliging voor het beveiligen van gebouwen.
Beveiliging met camerabewaking en beveiligingscamera tegen inbraak
Brandbeveiliging en brandpreventie met alarmsysteem door een rookmelder
Beveiligen met bouwkundige beveiliging samen met alarmsysteem
Voorkom diefstal door diefstalbeveiliging en diefstalpreventie opties
Cyber security en ICT beveiliging als digitale beveiliging tegen Cyber aanvallen
Beveiliginggids

ICT beveiliging
BouwkundigLeveranciers
Technische beveiliging
Webshops
INFORMATIE BEVEILIGINGKOMPAS
DIENSTEN VAN BEVEILIGINGKOMPAS
BEVEILIGING KOMPAS - DISCLAIMER
CONTACT MET BEVEILIGINGKOMPAS.NL

INBRAAK

TOEGANG

CAMERA / CCTV

BRAND

BOUWKUNDIG

DIEFSTAL

ICT
BRAND

BEVEILIGING DOOR:

HUISBEVEILIGING,

BEDRIJFSBEVEILIGING,

BRANDBEVEILIGING, BRANDPREVENTIE,

BEVEILIGINGSBEDRIJVEN,

ONTRUIMING EN MEER..


Dagelijks zijn er professionals bezig om brand te voorkomen of te bestrijden. De overheid maar ook bedrijven erkennen het gevaar van brand. Een brand meldt zich niet. Voorkomen is beter dan genezen.
Een gebouwbeheerder is bijvoorbeeld bezig om het gebouw te beschermen tegen brand en risico’s in kaart te brengen. Dit begint al bij materiaal keuze tijdens de bouw en de voorzieningen welke getroffen moeten worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld  technische installaties zoals een sprinkler- of een brandmeldinstallatie. Maar ook voldoende vluchtwegen. Het gebruik en de functie van het gebouw bepaalt mede aan welke veiligheidseisen voldaan moet worden. Een gebouwbeheerder dient kennis te hebben van diverse zaken zoals:

 • Welke regels, voorschriften en wetten zijn van toepassing op het gebouw.
 • Tijdens de bouw zorgen dat de bouwregelgeving wordt nageleefd en uitgevoerd.
 • Bij gebruik van het gebouw op toezien dat brandveiligheid is gewaarborgd.
 • Risico’s in kaart brengen en eventueel hierop anticiperen. Bijvoorbeeld het afsluiten van verzekeringen tegen brandschade.
 • Welke acties genomen moeten worden bij calamiteiten i.v.m. brand.
 • Waar bent u voor verantwoordelijk als beheerder ? Tijdens de bouw. Maar ook als er later een verbouwing plaatsvindt. En voor de uitvoerende opdrachtnemers.

Er zijn diverse organisaties welke een opleiding aanbieden voor gebouwbeheerders en brandveiligheid.
Brandmeld-  en ontruimingsinstallaties moeten voldoen aan diverse voorschriften / richtlijnen. Deze voorschriften / richtlijnen kunnen wettelijk bepaald zijn. Maar ook voortkomen uit eigenschappen van producten i.v.m. het juist functioneren ervan. Kennis is van belang bij het installeren. Het niet juist aanleggen of voldoen aan vastgestelde voorschriften / richtlijnen kunnen gevolgen hebben.

Installerende bedrijven dienen op de hoogte te zijn en te blijven van de geldende voorschriften en richtlijnen omtrent brandveiligheid.

Dit begint al bij het juist:

 • Projecteren van de installatie.
 • Het inbedrijfstellen en opleveren van de installatie.
 • Onderhouden / nazorg aan de installatie.

Uit het bovenstaande blijkt dat de kennis vanaf voorbereiding tot installatie aanwezig een pre is.
Door vraag vanuit de industrie is er behoefte naar brandwachten. Brandwachten hebben een preventieve functie. Ze houden toezicht tijdens werkzaamheden om o.a. de brandveiligheid te waarborgen. Welke certificaten moet een brandwacht o.a. hebben:

 • Basis veiligheid VCA of VCA VOL.
 • Werken met kleine blusmiddelen.
 • Uitvoeren van de functie buitenwacht / mangatwacht.
 • Het meten van (gevaarlijke) gassen.
 • Adembescherming.
 • Etc.

Informeer ook bij particuliere beveiliging organisaties welke brandwachten aanbieden bij bedrijven voor de juisten eisen.


Zijn er vakopleidingen welke met brandveiligheid zijn verbonden en niet zijn genoemd ? Dan horen wij het graag van u via info@beveiligingkompas.nl .

BRANDBEVEILIGING

Beroepsmatig worden opgeleid voor brandpreventie of brandbeveiliging

Opleiding tot gebouwbeheerder welke verantwoordelijk is voor brandveiligheid

Opleiding voor het aanleggen van brandmeldinstallaties

Opleiding tot brandwacht voor industrie

BEROEPSOPLEIDINGEN VOOR BRANDBEVEILIGING EN BRANDPREVENTIE