INFORMATIE BEVEILIGINGKOMPAS
DIENSTEN VAN BEVEILIGINGKOMPAS
BEVEILIGING KOMPAS - DISCLAIMER
CONTACT MET BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Beveiliginggids

ICT beveiliging
BouwkundigLeveranciers
Technische beveiliging
Webshops
BEVEILIGING KOMPAS - INFORMATIE OVER BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Inbraakbeveiliging en inbraakpreventie door beveiliging tegen inbraak en diefstal
Toegangscontrole en toegangsbeveiliging voor het beveiligen van gebouwen.
Beveiliging met camerabewaking en beveiligingscamera tegen inbraak
Brandbeveiliging en brandpreventie met alarmsysteem door een rookmelder
Beveiligen met bouwkundige beveiliging samen met alarmsysteem
Voorkom diefstal door diefstalbeveiliging en diefstalpreventie opties
Cyber security en ICT beveiliging als digitale beveiliging tegen Cyber aanvallen
BEVEILIGING KOMPAS ALLES OVER BEVEILIGING EN VEILIGHEID

Een brandmeldinstallatie kan geëist worden door o.a. de wetgeving (Bouwbesluit 2012) of een verzekeringsmaatschappij. Type brandmeldinstallatie (lees: uitvoering van de brandmeldinstallatie) hangt mede af van type ,grote en functie van het gebouw.


Opbouw brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie kunnen we opdelen in de volgende onderdelen:

 • Brandmeldcentrale (optioneel met ontruimingscentrale).
 • Melders (automatische melders of handmelders).
 • Signaalgevers (akoestisch / stemgestuurd / optisch).
 • Infrastructuur (bekabeling en leidingweg).
 • Doormelding naar meldkamer (doormeldunit).
 • Aansturingen (deurvergrendelingen, rookluiken, etc. . ).


Hieronder behandelen we de onderdelen  afzonderlijk met een korte omschrijving.

BRANDMELDINSTALLATIE VOOR BRANDBEVEILIGING EN BRANDPREVENTIE

BRANDPREVENTIEDe brandmeldcentrale is het hart van een brandmeldinstallatie. Hierop worden de melders , signaalgevers en de doormelding aangesloten. Eventueel een nevenpaneel met bijvoorbeeld knoppen of een grafische plattegrond van gebouw / terrein.

Een brandmeldcentrale is o.a. voorzien van brandgroepen (lussen), storingsmeldingen, overbruggingsknoppen, etc. . Afhankelijk van type brandmeldcentrale worden de brandgroepen conventioneel of geadresseerd bekabeld.
Voor het detecteren van brand zijn in principe 2 verschillende detectie melders welke worden aangesloten op een brandmeldcentrale.


Handmelders zijn melders welke geactiveerd dienen te worden door een persoon met een bewuste handeling. Een persoon constateert visueel een brand en drukt dichtstbijzijnde handmelder in. Na het indrukken van de handmelder zullen de signaalgevers worden geactiveerd en indien aangesloten op een doormeldunit een melding worden verstuurd naar de meldkamer. Een melding van een handmelder is betrouwbaar doordat visuele waarneming vooraf heeft plaatsgevonden door een persoon.


Automatische melders zijn onder meer te verdelen in type melders met verschillende eigenschappen:

 • Optische melder: wordt geactiveerd door rook.
 • Hitte melder: wordt geactiveerd bij een vooraf ingestelde temperatuur.
 • Hitte differentiaalmelder ; wordt geactiveerd indien de temperatuurstijging te groot is binnen een vooraf ingesteld tijdspad.
 • Bovenstaande automatische melders zijn puntmelders. M.a.w. ze meten binnen detectie bereik van de melder op een punt.
 • Er zijn ook uitvoeringen waarbij automatische sensoren zijn verwerkt in kabel. Hierdoor is een groter detectie bereik mogelijk en wordt gemeten op meerdere punten.
 • Een ander werkingsprincipe is het aanzuigen van lucht. Wordt in de aangezogen lucht rookdeeltjes gemeten dan vindt er alarmering plaats.


Welke automatische melder geplaatst mag en kan worden hangt mede af van het gebruik en wat voor type brandgevaar kan ontstaan in een gebouw / ruimte. Bijvoorbeeld in een parkeergarage worden andere type melders geplaatst dan in een standaard kantoorruimte.
Er zijn verschillende type signaalgevers op de markt. Het belangrijkste is het horen van het signaal wanneer er een brandalarm is. Hierdoor is het aantal signaalgevers per installatie zeer verschillend. In een kantoorgebouw, een rustige omgeving, kan volstaan worden met minder signaalgevers dan in een werkplaats waar veel rumoer is. Maar ook de dikte van muren / wanden bepalen het aantal.

Een kantoor waarbij de deur dicht is kan voor demping zorgen van het signaal. Maar toch dient hier rekening mee gehouden te worden.


Infrastructuur (bekabeling en leidingweg)

Er zijn voorschriften voor het aanleggen van een brandmeldinstallatie. U kunt zich voorstellen dat de leiding aanleg mede bepalend is hoelang bijvoorbeeld een signaalgever hoorbaar is. Daarom wordt er speciale bekabeling gebruikt met functie behoud die langer bestand is tegen brand.

Bij brand dient juist een brandmeldinstallatie zolang mogelijk operationeel te blijven. Zodat de ontvangen meldingen van hand- en automatische melder en verzonden meldingen naar meldkamer verwerkt worden.

Een aspect is dat bij leiding aanleg niet de bouwkundige veiligheid vergeten mag worden. Leiding wegen lopen soms van de enen naar de andere bouwkundige brandcompartiment. Na aanleg van de leidingen dient gecontroleerd te worden dat de gemaakte doorsparingen in wanden weer brandwerend worden gemaakt zodat wordt voldaan aan de verplichte brandcompartimering.In sommige gevallen wordt een doormelding geëist naar een meldkamer van de brandmeldinstallatie. Bij een brandalarm zal in het gebouw de signaalgevers worden geactiveerd en een doormelding plaatsvinden naar een meldkamer.

De meldkamer zal conform een afgesproken protocol actie ondernemen naar desbetreffende instanties zoals de brandweer.

De doormeldunit is van cruciaal belang. Daarom is het belangrijk dat de verbinding tussen locatie (van de brandmeldinstallatie) en de meldkamer 24 uur gegarandeerd aanwezig is. Deze betrouwbare lijnverbinding wordt 24 uur bewaakt op aanwezigheid. Bij het wegvallen van de lijnverbinding zal daarom direct actie worden ondernomen door de meldkamer.

Om ervoor te zorgen dat bij een brand in een gedeelte van een gebouw overslaat naar andere gedeeltes worden er brandcompartimenten gecreëerd. De brandcompartimenten bevatten natuurlijk gevelopeningen, zoals deuren, welke dagelijks worden gebruikt. Als bij brand deze open blijven staan dan heeft een brandcompartiment geen functie. Daarom worden deze deuren, welke een onderdeel zijn van het brandcompartiment, vanuit de brandmeldinstallaties aangestuurd om te sluiten.

Andere deuren welke behoren tot de vluchtroute kunnen aangestuurd worden om te openen. Aansturingen kunt u op verschillende manieren tegenkomen.

Let op dat deuren niet worden geblokkeerd door dagelijks gebruik, omdat dit handig is bij het uitvoeren van werkzaamheden.


Samengevat

Een brandmeldinstallatie bestaat meer dan alleen uit melders en signaalgevers. Het is daarom belangrijk in zee te gaan met bedrijven / organisaties die bekend zijn met de nieuwste voorschriften en regelgeving.

BORG erkenning is zo’n certificering voor bedrijven welke kennis en kunde in huis hebben om u goed te kunnen bedienen.

  

Welke componenten zitten in een brandmeldinstallatie

Brandmeldcentrale

Automatische melder en handmelders

Signaalgevers (Slow-hoop / stem gestuurd / optisch)

Doormelding naar meldkamer (doormeldunit)

Aansturingen zoals deurvergrendelingen en rookluiken

INBRAAK

TOEGANG

CAMERA / CCTV

BRAND

BOUWKUNDIG

DIEFSTAL

ICT
BRAND

BEVEILIGING DOOR:

HUISBEVEILIGING,

BEDRIJFSBEVEILIGING,

BRANDBEVEILIGING, BRANDPREVENTIE,

BEVEILIGINGSBEDRIJVEN,

ONTRUIMING EN MEER..