INFORMATIE BEVEILIGINGKOMPAS
DIENSTEN VAN BEVEILIGINGKOMPAS
BEVEILIGING KOMPAS - DISCLAIMER
CONTACT MET BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Beveiliginggids

ICT beveiliging
BouwkundigLeveranciers
Technische beveiliging
Webshops
BEVEILIGING KOMPAS - INFORMATIE OVER BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Inbraakbeveiliging en inbraakpreventie door beveiliging tegen inbraak en diefstal
Toegangscontrole en toegangsbeveiliging voor het beveiligen van gebouwen.
Beveiliging met camerabewaking en beveiligingscamera tegen inbraak
Brandbeveiliging en brandpreventie met alarmsysteem door een rookmelder
Beveiligen met bouwkundige beveiliging samen met alarmsysteem
Voorkom diefstal door diefstalbeveiliging en diefstalpreventie opties
Cyber security en ICT beveiliging als digitale beveiliging tegen Cyber aanvallen
BEVEILIGING KOMPAS ALLES OVER BEVEILIGING EN VEILIGHEID

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS

Brandblussers , brandslanghaspels en verrijdbare brandblustoestellen


Niet elk soort of type brand kan bestreden worden met dezelfde type brandblusser. Hierdoor zijn verschillende brandblusmiddelen verkrijgbaar welke zich o.a. onderscheiden in soort vulling. Maar ook gebruikersgemak is van belang. Immers niet elke dag, hopelijk nooit, gebruikt u een brandblusmiddel.


Indeling van type of soorten branden

Type branden zijn ingedeeld in een 5-tal categorie├źn: genaamd brandklassen.

  • Klasse A: voor vaste stoffen (bijvoorbeeld hout, papier, textiel, etc.),
  • Klasse B: voor vloeistoffen (bijvoorbeeld wasbenzine, diesel, terpentine, etc. )
  • Klasse C: voor gasvormige stoffen (bijvoorbeeld aardgas, butaan, propaan, etc. )
  • Klasse D: voor metalen (magnesium, titanium, natrium, etc.)
  • Klasse F: voor vetten (frituurvet, braadvetten, etc. )

Welke type brandblusmiddel u nodig heeft is dus mede afhankelijk welke type brand u kunt verwachten in uw pand. Denk daarbij o.a. aan uw bedrijfsactiviteit.

Brandblusser

Een brandblusser is verkrijgbaar met verschillende vullingen om een bepaalde soort brand het beste te kunnen bestrijden. Verder kunt u letten op de gebruiksvriendelijkheid. Immers als de nood aan de man is moet een persoon snel en eenvoudig een brandblusser kunnen bedienen. Een ander aspect is nevenschade wat mee kan spelen door het blussen maar niet als uitgangspunt mag dienen. Omdat dit aspect ontstaat na het blussen. Het gaat immers om veiligheid van personen. En dit mag niet ondergeschikt zijn.

 

Welke type brandblussers zijn er ?

De meest voorkomende types zijn:

  • schuimblussers of sproeischuimblussers.
  • poederblussers
  • koolzuursneeuwblussers of CO2-blusser.


(Sproei)schuimblussers zijn geschikt voor vaste- en vloeistofbranden (brandklasse A en B). Ook geschikt van onder spanning staande apparatuur. Het water-/schuim mengsel wordt verneveld in zeer kleine druppels waardoor de straal niet elektrisch geleidend is.

Poederblussers zijn geschikt voor vaste-, vloeistof- of gasbranden (brandklasse A,B en C). Ook geschikt van onder spanning staande apparatuur.

Koolzuursneeuw- of CO2-blusser zijn geschikt voor vloeistofbranden (brandklasse B) Ook geschikt voor onder spanning staande apparatuur.CO2 laat geen reststoffen na  bij gebruik en wordt daarom o.a. toegepast bij dure elektronische apparatuur. Aandachtspunt niet gebruiken op personen i.v.m. het mogelijk ontstaan van brandwonden op de huid.


Waar worden brandblussers geplaatst ?

Brandblussers worden geplaatst op een voor een ieder zichtbare plek zoals in gangen, uitgangen, trappenhuizen, in vluchtroutes, etc. .

Aantal brandblussers en waar ze geplaatst dienen te worden is vastgelegd in de normering NEN4001.


Verrijdbare brandblussers

Verrijdbare brandblussers worden toegepast wanneer grote capaciteit wordt gevraagd en bij grote objecten en/of ruimten. Bijvoorbeeld in magazijn, garagebedrijven, opslagloodsen etc. . Snel inzetbaar en bij de hand wanneer nodig.


Brandslanghaspels

Een brandblusmiddel als de brandslaghaspel wordt veel toegepast. Opbouw of inbouw, weggewerkt in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Een brandslaghaspel wordt rechtstreeks aangesloten op de waterleiding. Direct inzetbaar bij brand.


Onderhoud

Het uitvoeren van onderhoud aan brandblussers, verrijdbare brandblussers of brandslanghaspels dienen te voldoen aan bepaalde normen.

Het Bouwbesluit bepaalt dat het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen) en NEN 1594 (droge blusleidingen). Er gelden geen wettelijke bepalingen voor degenen die het onderhoud uitvoeren. Er zijn onderhoudsbedrijven die dat kunnen doen, en zelfs ook onderhoudsbedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd. Die beschikken aantoonbaar over deskundigen met een opleiding voor onderhoud aan blusmiddelen, het benodigde speciale gereedschap en zij weten hoe het onderhoud uitgevoerd moet worden. REOB is zo’n certificatie regeling. REOB  staat voor: Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven. Voor meer informatie over onderhoud klik hier.

  

BRANDKLASSE SYMBOLEN

LABEL OP BRANDBLUSSER

BRANDBLUSSER
BRANDBLUSSER
BRANDBLUSSER
BRANDBLUSSER

OVERZICHT

BRANDBLUSSER / BRANDKLASSE

BRANDBLUSSER
BRANDBLUSSER
BRANDBLUSSER

INBRAAK

TOEGANG

CAMERA / CCTV

BRAND

BOUWKUNDIG

DIEFSTAL

ICT
BRANDBLUSSER

BEVEILIGING DOOR:

HUISBEVEILIGING,

BEDRIJFSBEVEILIGING,

BRANDBEVEILIGING, BRANDPREVENTIE,

BEVEILIGINGSBEDRIJVEN,

ONTRUIMING EN MEER..