INFORMATIE BEVEILIGINGKOMPAS
DIENSTEN VAN BEVEILIGINGKOMPAS
BEVEILIGING KOMPAS - DISCLAIMER
CONTACT MET BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Beveiliginggids

ICT beveiliging
BouwkundigLeveranciers
Technische beveiliging
Webshops
BEVEILIGING KOMPAS - INFORMATIE OVER BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Inbraakbeveiliging en inbraakpreventie door beveiliging tegen inbraak en diefstal
Toegangscontrole en toegangsbeveiliging voor het beveiligen van gebouwen.
Beveiliging met camerabewaking en beveiligingscamera tegen inbraak
Brandbeveiliging en brandpreventie met alarmsysteem door een rookmelder
Beveiligen met bouwkundige beveiliging samen met alarmsysteem
Voorkom diefstal door diefstalbeveiliging en diefstalpreventie opties
Cyber security en ICT beveiliging als digitale beveiliging tegen Cyber aanvallen
BEVEILIGING KOMPAS ALLES OVER BEVEILIGING EN VEILIGHEID

SPRINKLER INSTALLATIE

 


Een sprinklerinstallatie is een brandmeldinstallatie 2 in 1. Het detecteert brand en bestrijdt deze ook. Het wordt ook wel een vaste brandblusinstallatie genoemd welke vast gemonteerd is aangebracht in een gebouw aan plafond of dak.

Doordat de brand terplekke door een sprinkler (sproeikop) wordt bestreden , wordt de brand vaak goed onder controle gehouden. Misschien klinkt het vreemd maar de waterschade blijft hierdoor ook beperkt, omdat de brand geblust wordt terplekke. Eigenlijk is een sprinkler (sproeikop) een puntmelder.


Er bestaan geen voorschriften wanneer een sprinklerinstallatie aangebracht moet worden. In het Bouwbesluit wordt wel gesproken over brandmeldinstallaties maar niet over sprinklerinstallatie. Echter een sprinklerinstallatie kan worden toegepast indien een gelijkwaardige oplossing wordt geboden zonder dat de prestatie- eis (doel) uit het oog te verliezen.

Een sprinklerinstallatie kan ook geëist worden door bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij of indien het valt buiten de kaders van het Bouwbesluit.


Er zijn verschillende type sprinklerinstallaties voor diverse omgevingen / toepassingen. De meest bekende uitvoering is de “natte” (water) uitvoering.


Hieronder bespreken we globaal de producten welke voorkomen in een sprinklerinstallatie.

Opbouw sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie kunnen we opdelen in de volgende onderdelen:

  • Sprinkler-meldcentrale (eventueel gekoppeld aan een brandmeldcentrale).
  • Alarmklep.
  • Melders: sprinklers (sproeikoppen).
  • Signaalgevers (akoestisch / stemgestuurd / optisch).
  • Waterleiding waar de sprinklers opgekoppeld zijn.
  • Watervoorziening.
  • Doormelding naar meldkamer (doormeldunit)


Sprinklermeldcentrale

Sprinklermeldcentrale kan stand-alone werken maar ook in combinatie met een brandmeldcentrale. Op een sprinklermeldcentrale kunnen de brandalarmen, storingsmeldingen van de installatie worden uitgelezen.


Alarmklep

Op de leidingen van een sprinklerinstallatie staat continu waterdrup. U kunt dit vergelijken met de waterleiding bij u thuis.

Er is een alarmklep geïnstalleerd welke geactiveerd wordt wanneer er water gaat stromen in een waterleiding doordat een sprinkler wordt geactiveerd. Hierdoor weet de sprinklermeldcentrale dat er een brandalarm is.


Melders: sprinklers (sproeikoppen)

Op de leidingen zijn sprinklers bevestigd. Deze sprinklers zijn gelijkmatig verdeeld en berekend (ook de waterleiding moet de capaciteit aan kunnen).

In de rusttoestand komt er geen water uit de sprinkler (geen brand). De sprinkler  (lees: temperatuurgevoelige sensor) wordt geactiveerd indien de temperatuur hoog genoeg wordt (door brand) en de sensor breekt waardoor het klepje openvalt. Het bluswater gaat via de sprinkler sproeien. De sprinkler is voorzien van een sproeipatroon eronder die ervoor zorgt dat er een sproei effect ontstaat en het water gelijkmatig wordt verdeeld in de ruimte.


De functie van een sprinkler is natuurlijk het doven van de brand, maar ook om hete gassen welke zich verzamelen onder het plafond / dak af te koelen. 


Sprinklers zijn verkrijgbaar voor verschillende temperaturen. Opmerking: sprinkler wordt niet geactiveerd door rook maar door hitte bij een bepaalde hoge temperatuur.


Signaalgevers (akoestisch / optisch)

De akoestische signalering kan plaatsvinden via een water aangedreven alarmbel maar. Bij koppeling aan een brandmeldcentrale zullen ook de daarop aanwezige signaalgevers worden geactiveerd.


Waterleiding (leidingaanleg)

De toegepaste leidingen t.b.v. watertoevoer zijn hiervoor speciaal gefabriceerd. Er staat continu (hoge) druk op de leidingen. Op deze leidingen worden de sprinklers gekoppeld.


Watervoorziening

Watervoorziening op een sprinklerinstallatie kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Echter de meeste sprinklerinstallaties in Nederland zijn aangesloten op een bovengrondse tank  of op een drinkwaterleiding aangedreven door een bepaalde type sprinklerpompset.


Doormelding naar meldkamer (doormeldunit)

In meest gevallen wordt een doormelding gerealiseerd naar een meldkamer. Zeker bij gecertificeerde sprinklerinstallaties is het verplicht.

De doormeldunit is van cruciaal belang. Daarom is het belangrijk dat de verbinding tussen locatie (van de brandmeldinstallatie) en de meldkamer 24 uur gegarandeerd aanwezig is. Deze betrouwbare lijnverbinding wordt 24 uur bewaakt op aanwezigheid. Bij het wegvallen van de lijnverbinding zal daarom direct actie worden ondernomen door de meldkamer.


Samengevat

Een sprinklerinstallatie is afstemming tussen benodigde behoefte (prestatie-eis) en techniek. Het is daarom belangrijk in zee te gaan met bedrijven / organisaties die bekend zijn met de nieuwste voorschriften en regelgeving.

BORG erkenning is een certificering voor bedrijven welke kennis en kunde in huis hebben om u goed te kunnen bedienen.

  

sprinklerinstallatie

INBRAAK

TOEGANG

CAMERA / CCTV

BRAND

BOUWKUNDIG

DIEFSTAL

ICT
sprinklerinstallatie

BEVEILIGING DOOR:

HUISBEVEILIGING,

BEDRIJFSBEVEILIGING,

BRANDBEVEILIGING, BRANDPREVENTIE,

BEVEILIGINGSBEDRIJVEN,

ONTRUIMING EN MEER..