Beveiligingkompas LinkedIn
Beveiligingkompas twitter
Beveiligingkompas Google+

BEVEILIGING KOMPAS ALLES OVER BEVEILIGING EN VEILIGHEID
BEVEILIGING KOMPAS - INFORMATIE OVER BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Inbraakbeveiliging en inbraakpreventie door beveiliging tegen inbraak en diefstal
Toegangscontrole en toegangsbeveiliging voor het beveiligen van gebouwen.
Beveiliging met camerabewaking en beveiligingscamera tegen inbraak
Brandbeveiliging en brandpreventie met alarmsysteem door een rookmelder
Beveiligen met bouwkundige beveiliging samen met alarmsysteem
Voorkom diefstal door diefstalbeveiliging en diefstalpreventie opties
Cyber security en ICT beveiliging als digitale beveiliging tegen Cyber aanvallen
Beveiliginggids

ICT beveiliging
BouwkundigLeveranciers
Technische beveiliging
Webshops
INFORMATIE BEVEILIGINGKOMPAS
DIENSTEN VAN BEVEILIGINGKOMPAS
BEVEILIGING KOMPAS - DISCLAIMER
CONTACT MET BEVEILIGINGKOMPAS.NL

BEVEILIGING DOOR:

INTERNET BEVEILIGING,

ICT BEVEILIGING,

CYBER SECURITY,

SOFTWARE BEVEILIGING,

COMPUTER BEVEILIGING

IP BEVEILIGING EN MEER..

Beveiliging Kompas op LinkedIn
Beveiliging Kompas op Twitter
Beveiliging kompas op Google plus
Facebook
ALARMINSTALLATIE

INBRAAK

TOEGANG

CAMERA / CCTV

BRAND

BOUWKUNDIG

DIEFSTAL

ICT

De dienstverlening van de banken op het gebied van betalingsverkeer ontwikkelt zich voortdurend. Dat is een reactie op de behoefte van klanten aan een gebruiksvriendelijk, efficiënt en veilig betalingsverkeer. De associatie van banken en geld heeft al eeuwen een sterke aantrekkingskracht op criminelen en fraudeurs. Vroeger werden bankkantoren overvallen om het contant geld buit te maken en werden dikke kluisdeuren opengebroken. Maar er is steeds minder contant geld bij banken aanwezig. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektronisch betalingsverkeer en internetbankieren. Helaas passen ook de criminelen hun werkwijze aan de veranderende omstandigheden aan en proberen zij op allerlei manieren het elektronische geld te bemachtigen.


Banken werken op het gebied van veiligheid van het betalingsverkeer en de bestrijding van fraude nauw samen. Ze gaan ver in het nemen van verantwoordelijkheid voor de veiligheid van betaalsystemen. Dagelijks zijn vele honderden bankmedewerkers uitsluitend bezig met veiligheid en er worden enorme bedragen geïnvesteerd in zo veilig mogelijke betaalsystemen. Tegelijkertijd wijzen banken hun klanten en andere partijen in de betaalketen (bijvoorbeeld winkeliers en benzinestations) ook op eigen verantwoordelijkheden (zorgvuldig omgaan met de betaalpas, pincode niet prijsgeven, veilig opstellen van betaalautomaten, virusscanners installeren enzovoorts). De banken vinden voorlichting aan klanten geven over de manier waarop zij aan die eigen verantwoordelijkheid invulling kunnen geven erg belangrijk.


De website www.veiligbankieren.nl van Betaalvereniging Nederland is het belangrijkste gezamenlijke platform dat de banken in Nederland gebruiken om hun klanten voor te lichten op het gebied van fraude en veiligheid en de manier waarop zij daaraan een bijdrage kunnen leveren. Veilig bankieren is een zaak van ons allemaal. Bron: www.veiligbankieren.nl

ICT BEVEILIGING MET VEILIG INTERNET BANKIEREN

Website: Veilig internet bankieren van Betaalverening Nederland