INFORMATIE BEVEILIGINGKOMPAS
DIENSTEN VAN BEVEILIGINGKOMPAS
BEVEILIGING KOMPAS - DISCLAIMER
CONTACT MET BEVEILIGINGKOMPAS.NL
INBRAAKCENTRALE VOOR ALARMSYSTEMEN
BEDIENDEEL ALARMSYSTEEM
ALARM DETECTOR
ALARM DETECTOR
Beveiliginggids

ICT beveiliging
BouwkundigLeveranciers
Technische beveiliging
Webshops
BEVEILIGING KOMPAS ALLES OVER BEVEILIGING EN VEILIGHEID
BEVEILIGING KOMPAS - INFORMATIE OVER BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Inbraakbeveiliging en inbraakpreventie door beveiliging tegen inbraak en diefstal
Toegangscontrole en toegangsbeveiliging voor het beveiligen van gebouwen.
Beveiliging met camerabewaking en beveiligingscamera tegen inbraak
Brandbeveiliging en brandpreventie met alarmsysteem door een rookmelder
Beveiligen met bouwkundige beveiliging samen met alarmsysteem
Voorkom diefstal door diefstalbeveiliging en diefstalpreventie opties
Cyber security en ICT beveiliging als digitale beveiliging tegen Cyber aanvallen

ALARMSYSTEMEN

De inbraakcentrale is het “hart” van een alarmsysteem. Op de inbraakcentrale worden de bedieningspanelen, detectoren en signaalgevers aangesloten. De inbraakcentrale is voorzien van een verwerkingssoftware waarmee men de functies van de detectoren, flitslicht(en), buitensirenes en binnensirenes kan instellen via bediendeel of PC/notebook. Is de inbraakcentrale ook voorzien van een geïntegreerde telefoonkiezer dan verzorgd deze de doormelding naar een meldkamer en/of (mobiele) telefoon.

Voor het aansluiten van bedrade detectoren zijn er groepsingangen. Het aantal groepsingangen is  verschillend. Voor het aansluiten voor luidalarm (sirenes) en optisch alarm (flitslicht) zijn uitgangen voorzien. Heden dagen is ook een draadloos alarmsysteemmet draadloze producten zoals detectoren. Het aantal aansluitingen hiervan wordt softwarematig bepaald door de inbraakcentrale zelf met ingebouwde ontvanger of extra aangesloten ontvanger.

Alarmsyteem met een inbraakcentrale

Het bedienen van een alarmsysteem

Detectoren van een alarminstallatie

Ruimte detector voor een alarminstallatie

Alarmsysteem met deurcontacten en raamcontacten

Trilcontacten in een alarmsysteem voor vaste elementen

Glasbreukdetectie door een alarmsysteem

Alarminstallatie met lijn detectie

Branddetectie in een alarminstallatie

Alarmsysteem met binnensirene

Flitslicht in een alarmsysteem

Alarminstallatie met buitensirene en flitslichtEen bediendeel is het “venster” van een alarmsysteem en hiermee wordt de alarminstallatie bediend. Via een bediendeel kunt u als gebruiker verschillende acties uitvoeren of informatie uitlezen.

Als gebruiker kunt u bijvoorbeeld het systeem in -  en uitschakelen, activeren van een alarm (paniekalarm of brandalarm), uitlezen van een systeemstoring, alarmgeheugen uitlezen, resetten van het systeem na een alarm etc. . Wat u kunt is mede afhankelijk van de mogelijkheden welke de inbraakcentrale biedt en hoe het bediendeel is uitgevoerd. Een bediendeel is verkrijgbaar is verschillende uitvoeringen.
Detectoren zijn de “ogen” van een alarmsysteem en genereren een alarm afhankelijk van de programmatie. Er zijn verschillende type detectoren met elk zijn eigen specifieke toepassing en eigenschap.

Verschillende type detectoren:

  • ruimtelijk werkende detectoren.
  • deur- en raamcontacten.
  • trilcontacten.
  • akoestische glasbreuk detectoren.
  • aktief infrarood detectoren (AIR)
  • Branddetectie melders.
Deze type detectoren kijken (detecteren) naar veranderingen in een ruimte. Hiervoor kunnen verschillende detectie technieken worden gebruikt. Bijvoorbeeld: infrarood-, radar- of sonar-techniek. Een combinatie van deze detectie technieken in één detector is ook mogelijk.Is het alarmsystem ingeschakeld en wordt de ruimte betreden dan zal er een alarm worden gegenereerd.
Detecteren van gevelopeningen zoals deuren en ramen wordt verzorgd door contacten. Eén gedeelte van het contact wordt geplaatst op het kozijn en het andere gedeelte op het opengaande gedeelte. Bij het openen van een deur of raam, bij een ingeschakelde inbraaksysteem, zal een alarm veroorzaken.Trilcontacten worden toegepast op o.a. (vaste) kozijnen om een eerste aanval te detecteren van buitenaf. Afhankelijk van het materiaal waarop het trilcontact is geplaatst en bereikbaar van buitenaf, wordt de gevoeligheid van het contact ingesteld,om nodeloze alarmen te voorkomen.
Glasbreukdetectoren worden vlak bij een raam geplaatst tegen het plafond met het detectiebereik naar het raam gericht. De opnemer (soort microfoon) in de melder detecteert wanneer een ruit wordt ingeslagen.
Aktief Infrarood detectoren (AIR) bestaat uit een gesloten straal van één of meerdere zender(s) en ontvanger(s). Indien de straal wordt onderbroken ontstaat een alarm. Er zijn verschillende type AIR verkrijgbaar welke zich ondermeer onderscheiden voor gebruik binnen of buiten en de afstand tussen de zender en ontvanger.
Optioneel is het mogelijk om ook branddetectoren aan te sluiten op de inbraakcentrale als preventief middel (levensreddend). Afhankelijk van soort/type brand heeft men de keuze uit verschillende detectie technieken.

Mogelijke branddetectie technieken:

  • rookmelders,
  • koolmonoxide melder,
  • thermodifferentiaal melder.

Welke branddetectie melder het beste geplaatst kan worden in de ruimte is mede afhankelijk welke soort/type brand zich voor kan doen. Daarom is het belangrijk de branddetectie melder met de juiste  eigenschap te plaatsen.
De meest toegepaste akoestische signaalgever is de binnensirene. Bij een alarm zal de binnensirene worden geactiveerd en blijven tot de vooringestelde tijd is afgelopen.
Flitslicht wordt actief nadat een alarm is veroorzaakt. Hij zal pas stoppen wanneer het inbraaksigna-leringssysteem wordt uitgeschakeld. De flitslicht is een optische alarmgever welke van de openbare weg zichtbaar is. Afhankelijk van de object situatie kan hij zowel binnen als buiten worden gemonteerd.
Een buitensirene met flitslicht (in één behuizing) wordt buiten op een gevel geplaatst en is voorzien van een eigen noodvoeding (accu). Afhankelijk wat er staat in de plaatselijke verordening van de gemeente mag deze worden toegepast in verband met (geluid)overlast. Zowel de buitensirene als de flitslicht worden geactiveerd nadat er een alarm heeft plaatsgevonden.

ALARMSYSTEMEN
ALARMSYSTEMEN

BEVEILIGING DOOR:

HUISBEVEILIGING,

BEDRIJFSBEVEILIGING,

ONDERWIJS BEVEILIGING, (SEMI)OVERHEID BEVEILIGING,

HORECA BEVEILIGING

PERSOON BEVEILIGING EN MEER..

INBRAAK

TOEGANG

CAMERA / CCTV

BRAND

BOUWKUNDIG

DIEFSTAL

ICT