INBRAAKCENTRALE VOOR ALARMSYSTEMEN


ALARMTRANSMISSIE VOOR ALARMSYSTEMEN
VERBETERDE RISICOKLASSEINDELING VOOR BEDRIJVEN
VERBETERDE RISICOKLASSEINDELING VOOR WONINGEN
Beveiliginggids

ICT beveiliging
BouwkundigLeveranciers
Technische beveiliging
Webshops
INFORMATIE BEVEILIGINGKOMPAS
DIENSTEN VAN BEVEILIGINGKOMPAS
BEVEILIGING KOMPAS - DISCLAIMER
CONTACT MET BEVEILIGINGKOMPAS.NL
BEVEILIGING KOMPAS - INFORMATIE OVER BEVEILIGINGKOMPAS.NL
BEVEILIGING KOMPAS ALLES OVER BEVEILIGING EN VEILIGHEID
Toegangscontrole en toegangsbeveiliging voor het beveiligen van gebouwen.
Beveiliging met camerabewaking en beveiligingscamera tegen inbraak
Brandbeveiliging en brandpreventie met alarmsysteem door een rookmelder
Beveiligen met bouwkundige beveiliging samen met alarmsysteem
Voorkom diefstal door diefstalbeveiliging en diefstalpreventie opties
Cyber security en ICT beveiliging als digitale beveiliging tegen Cyber aanvallen
Inbraakbeveiliging en inbraakpreventie door beveiliging tegen inbraak en diefstal

ALARMSYSTEMEN DOORMELDEN NAAR EEN ALARMCENTRALE

Alarmcentrale

Aansluiting van het alarmsysteem

Als u een alarmsysteem heeft dan is het mogelijk deze aan te sluiten op een alarmcentrale. Ook wel afgekort als PAC (particuliere alarmcentrale) of ARC (Alarm Response Centre). Een PAC  / ARC krijgt zijn vergunning en erkenning van het Ministerie van Justitie. Een justitieel erkende PAC / ARC voldoet dan ook aan de eisen van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (afgekort Wpbr).De aansluiting wordt gemaakt vanuit de inbraakcentrale op het openbaar communicatie netwerk. Welke type of soort aansluiting is mede afhankelijk binnen welk risicoklasse het beveiligde object valt. Een beveiligde object kan zijn een woonhuis, bedrijf, loods, magazijn, showroom, etc. . Het voordeel van een aansluiting op een alarmcentrale is dat er actie wordt ondernomen ook als er niemand in het object of pand aanwezig is. De alarmcentrale onderneemt actie zoals vooraf afgesproken met de gebruiker 24 uur 7 dagen per week.

Alarmsysteem aangesloten op alarmcentrale

Doormeldingen naar een alarmcentraleAls de aansluiting gerealiseerd is dan krijgt het alarmsysteem een uniek aansluitnummer op de alarmcentrale. Dit aansluitnummer wordt gekoppeld aan het beveiligde object en voorzien van de juiste adres gegevens. Object gegevens bestaan o.a. naam object, contactpersoon, straatnaam, plaats, telefoonnummer etc. .

Aan een aansluitnummer wordt ook de soort meldingen gekoppeld met daaraan de actie patronen welke afgesproken zijn met de eigenaar van het beveiligde object.Een alarmcentrale kan verschillende soort meldingen ontvangen van een inbraak beveiliging signalering systeem.
De meest voorkomende soort meldingen zijn:

  • Melding netspanning of 230V uitval. De netspanning is weggevallen. Er dient actie te worden ondernomen om te herstellen. Bij netspanning uitval neemt de noodvoeding in de inbraakcentrale over. Hierdoor blijft het alarmsysteem functioneren. Dit is tijdelijk en mede afhankelijk van de noodvoeding capaciteit en de bedrijfsstatus.
  • Lage spanning noodvoeding of accu. Een inbraakcentrale heeft een noodvoeding / accu om bij netspanning uitval een bepaalde tijdsduur het alarmsysteem te laten functioneren. Daarom wordt de accu gecontroleerd of deze in stand-by stand (230 V is aanwezig) nog voldoende accu spanning heeft.
  • (Telefoon)lijn uitval. De verbinding tussen alarmsysteem en alarmcentrale is onderbroken. Hierdoor kan de alarmcentrale geen melding meer ontvangen.
  • Sabotage melding (een onbevoegd persoon kan deze melding veroorzaken),
  • In- en uitschakel melding (hierdoor weet de alarmcentrale de status van de inbraak beveiliging installatie in het object. Staat de installatie aan of uit). Ook belangrijk bij vastgelegde controle tijden. Controle tijden zijn tijden welke zijn opgegeven door de gebruiker wanneer een alarmsysteem niet uitgeschakeld mag zijn of uiterlijk ingeschakeld moet zijn. Wordt niet voldaan aan deze tijden door de gebruiker / medewerkers dan wordt hierop actie ondernomen vanuit de alarmcentrale conform gemaakte afsprak.
  • Inbraakmelding. Deze melding wordt verstuurd naar de alarmcentrale nadat een inbraak is gedetecteerd door een alarm melder.
  • Technische storingen. Bij bedrijven kan op een alarmsysteem ook aansluitingen worden gerealiseerd van technische installaties aanwezig in het pand / gebouw. U kunt hierbij denken aan apparaten welke cruciaal zijn voor het bedrijf (bijvoorbeeld voor productie proces) en waar bij een technische storing direct actie op moet worden genomen.
  • Jamming alarm. Deze melding komt voor bij een draadloos alarmsysteem. Een jamming alarm melding kan veroorzaakt worden wanneer het signaal tussen een zender (bijvoorbeeld een draadloze alarm melder) en de ontvanger van de draadloze componenten is onderbroken / of verstoort. Jamming is het verstoren van het signaal.
  • Batterij alarm. Een batterij alarm is een melding welke voorkomt bij een draadloos alarmsysteem. De detectoren in een draadloos systeem zijn onbedraad en krijgen de voeding van een batterij(en) welke geplaatst is in de alarm melder. Bij een lage batterij spanning kan de alarm melder niet meer juist functioneren.


Een alarmcentrale is een verleng stuk van een inbraak beveiliging signalering systeem als de gebruiker bijvoorbeeld niet aanwezig is. Bij een melding zal een alarmcentrale actie ondernemen zoals is afgesproken met gebruiker. Een actie opvolging wordt vastgelegd in een protocol. In een protocol wordt bijvoorbeeld vastgelegd wie er als eerste gebeld moet worden bij een inbraakmelding. De opvolging kan per type of soort melding worden vastgelegd.

Tevens wordt met de alarmcentrale ook afgesproken wie gemachtigd is om mutaties of wijzigingen door te voeren.


Er zijn in Nederland +/- 20 erkend particuliere alarmcentrale. Men sluit doorgaans een abonnement af van een jaar met een alarmcentrale.

Of de gebruiker verplicht is zijn beveiligde object aan te sluiten op een alarmcentrale is mede afhankelijk in welke risicoklasse een bedrijf of woonhuis valt.

alarmsysteem
ALARMSYSTEEM
ALARMSYSTEEM
Alarmsysteem
Alarmsysteem
ALARMCENTRALE

BEVEILIGING VOOR:

HUISBEVEILIGING,

BEDRIJFSBEVEILIGING,

BUITENBEVEILIGING, TERREINBEVEILIGING,

SCHHOLBEVEILIGING

BEVEILIGING EN MEER..

TOEGANG

CAMERA / CCTV

BRAND

BOUWKUNDIG

DIEFSTAL

ICT

INBRAAK