Beveiliginggids

ICT beveiliging
Bouwkundig



Leveranciers
Technische beveiliging
Webshops
INFORMATIE BEVEILIGINGKOMPAS
DIENSTEN VAN BEVEILIGINGKOMPAS
BEVEILIGING KOMPAS - DISCLAIMER
CONTACT MET BEVEILIGINGKOMPAS.NL
BEVEILIGING KOMPAS ALLES OVER BEVEILIGING EN VEILIGHEID
Beveiliging met camerabewaking en beveiligingscamera tegen inbraak
Brandbeveiliging en brandpreventie met alarmsysteem door een rookmelder
Beveiligen met bouwkundige beveiliging samen met alarmsysteem
Voorkom diefstal door diefstalbeveiliging en diefstalpreventie opties
Cyber security en ICT beveiliging als digitale beveiliging tegen Cyber aanvallen
Inbraakbeveiliging en inbraakpreventie door beveiliging tegen inbraak en diefstal
Toegangscontrole en toegangsbeveiliging voor het beveiligen van gebouwen.
BEVEILIGING KOMPAS - INFORMATIE OVER BEVEILIGINGKOMPAS.NL
Toegangscontrole

BEVEILIGING DOOR:

TOEGANGSCONTROLE,

IP CAMERA,

BIOMETRIE,

TIJDREGISTRATIE,

SLAGBOMEN

VINGERAFDRUK EN MEER..

CAMERA / CCTV

BRAND

BOUWKUNDIG

DIEFSTAL

ICT

INBRAAK

TOEGANG

TOEGANGSCONTROLE BEDRIJFSPAND

Bedrijfsgebouw beveiligen met een toegangscontrole systeem

Aandachtspunten bij het aanschaffen van een toegangscontrole systeem

TOEGANGSCONTROLE EN TOEGANGBEVEILIGING





Toegangscontrole tot en pand kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. U kunt kiezen voor techniek en/of voor een dienst gecombineerd, welke u afneemt bij een externe leverancier/installateur. Natuurlijk is het ook mogelijk om intern de toegangscontrole te regelen via uw eigen medewerker. Het uitgangspunt kan zijn dat u wilt weten wie het pand betreedt en/of verlaat.


Voordat u overgaat tot het aanschaf van een toegangscontrole systeem is het handig om eerst goed in kaart te brengen en op papier te zetten wat u wilt bereiken en het doel ervan. Er zijn vele criteria mogelijk waar u aan kunt denken.

























Hieronder een korte opsomming/voorbeelden waaraan u kunt denken om tot een mogelijke aanschaf te komen:

 • Waarvoor ga ik het systeem gebruiken? Alleen voor toegangscontrole of ook koppelen aan bijvoorbeeld werktijdregistratie of aanwezigheidsregistratie.
 • Waarom ga ik het systeem aankopen? Alleen voor beveiligingsdoeleinden of zijn er nog meer criteria welke van belang zijn?
 • Voor wie ga ik het gebruiken? Voor medewerkers en externe partijen zoals leveranciers en/of bezoekers? Dienen hiervoor extra organisatorische maatregelen genomen of afspraken gemaakt te worden intern/extern?
 • Welk cultuur heerst er binnen uw bedrijf? Een productie omgeving is anders dan een kantoor omgeving? Is er draagvlak?
 • Tot hoever in het gebouw wil ik het toegangscontrole systeem gebruiken? Alleen de toegangsdeuren of ook de binnendeuren. Zoals naar gangen en kantoren?
 • Hoe flexibel is het systeem? Is het eenvoudig om persoonsgegevens te verwijderen bij uitdiensttreding of toe te voegen bij indiensttreding? Of bezoekers / leveranciers toe te voegen? Tijdelijk of voor een vaste periode?
 • Controle op het betreden en/of verlaten van het gebouw? Denk bijvoorbeeld aan registratie van hoeveel mensen in het gebouw zijn bij calamiteiten.
 • Zijn er bouwkundige aanpassingen/voorzieningen nodig? Het aanpassen van toegangs- buiten- en/of binnendeuren? Tot hoever in het gebouw maak je een “beveiligingsschil”?
 • Autorisatie van medewerkers/bezoekers in welke ruimte ze mogen komen?
 • Wil ik de toegangspas ook gebruiken als ID-kaart met eventueel een foto? Het bekende “bankpas” formaat waarop naam en een foto mogelijk is. Welke voorzieningen of aanschaf van hardware is hiervoor nodig?
 • Beheersbaarheid? Hoeveel tijd ben ik kwijt om het systeem te onderhouden? Of is er extra personeel nodig?
 • Wil ik het systeem lokaal beheren of op afstand? Misschien wilt u het wel uitbesteden aan een beveiligingsorganisatie zoals een meldkamer.
 • Maak ik gebruik van de aanwezige infrastructuur in het gebouw? Of moet er nieuwe bekabeling aangelegd worden en is hiervoor voldoende leidingweg (b.v. ruimte in de leiding goot) aanwezig?
 • Welke partijen/afdelingen binnen het bedrijf moeten betrokken worden bij een beslissing name? Bij gebruik van IP gerelateerde oplossingen komt al gauw de ICT afdeling om de hoek kijken.
 • Zijn uitbreidingen later eenvoudig te realiseren? Zowel hardware- als softwarematig? Bijvoorbeeld uitbreiding van aantal gebruikers of gebouw?
 • Welke kosten zijn eenmalig (bijvoorbeeld installatie/ aanleg kosten) en welke kosten komen jaarlijks terug? Jaarlijks terugkerende kosten kunnen zijn software updates / upgrades.


Bovenstaande lijst is maar een korte opsomming van aandachtspunten waaraan u kunt denken. Ons advies is maak van te voren duidelijke afwegingen en zet het op papier zodat u tussentijds en achteraf kunt nalezen of de uitgangspunten nog steeds gehaald worden.

Natuurlijk voordat u dit kunt laat u goed informeren door leveranciers/installateurs.