Samenwerking branches Vertaz en VHS met het CCV voortgezet

Samenwerking branches Vertaz en VHS met het CCV voortgezet

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de twee brancheverenigingen voor hang-en-sluitwerk Vertaz en VHS hebben hun samenwerkingsverband verlengd. Eind 2015 waren al afspraken gemaakt die gezamenlijk in 2016 waargemaakt zijn. Door krachten te blijven bundelen kunnen deze drie partijen ook dit jaar succesvolle acties ondernemen rondom het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bovendien hebben zij gezamenlijk een groter bereik.

Het laten dalen van woninginbraken is een maatschappelijk doel waar de burger én de overheid veel baat bij hebben. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen zorgt voor de verbinding tussen zowel publieke als private organisaties. In mei kwamen de genoemde partijen bij elkaar om de jaarprogrammering voor 2017 te bekrachtigen. Speerpunten hierin zijn:

  • Domotica in en om de (zorg)woning en het gebouw;
  • Adviesgesprekken voor gemeenten, corporaties, VVE’s rond (grote) nieuwbouwprojecten en renovaties;
  • Promotie van het Politiekeurmerk op regionale bijeenkomsten in 2017;
  • De voorbereiding van de volgende Veilig Wonen Dag en de prijsuitreiking voor innovatieve producten en bedrijven in 2018;
  • Digitale communicatie, zoals via www.politiekeurmerk.nl en social media.

Innovatie

Vertaz en VHS werken samen met het CCV op het gebied van kwaliteit en promotie van onder andere het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bovendien spelen zij een rol bij innovaties rond inbraakbeveiliging. Voorbeelden hiervan zijn gecertificeerde en voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen goedgekeurde oplossingen voor veilige toegang tot zorgwoningen. Het CCV biedt dit soort innovatieve producten een platform, zodat ze bij een groter publiek bekend worden.

Groter bereik

Het CCV communiceert al veel over het Politiekeurmerk. Met het netwerk van de gezamenlijke brancheorganisaties en de daarbij aangesloten leden wordt een nog veel groter publiek bereikt.
Vertaz zet zich in voor de technische handel in de breedste zin en vertegenwoordigt en behartigt de belangen voor een uitgebreid scala van bedrijven. Het beleid is erop gericht de leden een bijdrage aan voorwaarden te verschaffen, zodat zij op een zo optimaal mogelijke wijze in de markt kunnen opereren.

De Algemene Branchevereniging (VHS) is een brancheorganisatie van fabrikanten en leveranciers van hang- en sluitwerk en producten voor toepassing in de gebouwde omgeving op het gebied van beveiliging, toegankelijkheid en veiligheid, die hun weg zowel in Nederland als ver daarbuiten weten te vinden. De afnemers van de leden bevinden zich vooral in de bouwsector, bouwgroothandel en bouwmarkten. De producten variëren van sloten en scharnieren tot volledig elektronische toegangscontrole systemen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving. Het CCV is eigenaar en beheerder van meerdere bekende regelingen, zoals Keurmerk Veilig Ondernemen, Buurtbemiddeling, Borg en het Politiekeurmerk Veilig Wonen.