Nodeloze uitrukken van de brandweer met 50% teruggebracht

Brandmeldinstallaties redden levens en beperken schade. Al bij een kleine brand waarschuwen ze de mensen in het gebouw én de brandweer. Maar helaas alarmeren ze ook vaak als er eigenlijk niets aan de hand is, met als gevolg dat de brandweer voor niets uitrukt.
Om daar iets aan te doen startte in 2012 het project STOOM (Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen), met als doel het aantal nodeloze meldingen terug te dringen.

Resultaten

Vijf jaar later, eind 2016, is het project beëindigd en is de doelstelling bereikt: 50% reductie van nodeloze uitrukken. Van 64.430 alarmeringen in 2012 naar 36.759 in 2016.
Maar ook al is het project beëindigd, de veiligheidsregio’s gaan door met het terugdringen van nodeloze brandmeldingen en uitrukken.

Infographic

Deze is vorige week ook aangeboden aan de Raad van brandweercommandanten.

Meer info met infographic.

(Bron: Brandweer)