‘Signalering vluchtroutes moet beter’

      Geen reacties op ‘Signalering vluchtroutes moet beter’

Het gebruik van veiligheidsroutes en vluchtwegen is een essentieel onderdeel van een goede ontruimingsprocedure. De ontwikkeling van techniek staat daarbij niet stil en kan een grotere rol spelen, zo wijst recent onderzoek uit. De huidige methodiek van signaleringen voldoet volgens het onderzoek in elk geval niet.

Een afstudeerproject (bij NEN) van een student Integrale Veiligheidskunde richtte zich speciaal op het gebruik van (nieuwe) technologieën bij de informatieverstrekking in ontruimingssituaties. Ook werd bekeken hoe nieuwe technieken in bestaande wet- en regelgeving kunnen worden ingepast.

Uit het onderzoek blijkt allereerst dat de huidige manier van het gebruik van vluchtwegsignaleringen ernstig tekort te schiet. Zo geeft een praktijkonderzoek aan dat 92% van de overlevenden van 400 onderzochte ontruimingen bij branden zich niet herinnert of er gebruik gemaakt werd van bewegwijzering. Vluchtwegsignaleringen werkt alleen als mensen gewend zijn die te gebruiken. De manier om dit te bereiken is trainen en mensen wijzen op de aanwezigheid ervan. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de positionering van de signaleringen.

Meer onderzoek is nodig naar het gebruik van diverse technologieën voor informatievoorziening in ontruimingen. Dit onderschrijft mevrouw Kobes (IFV) in haar onderzoek ‘Zelfredzaamheid bij brand’. Er zijn diverse onderzoeken, maar die zijn of verouderd of eenzijdig. Nieuw onderzoek zou het effect van de diverse mogelijkheden van informatievoorziening in ontruimingen met elkaar moeten vergelijken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er weinig kennis is bij de diverse partijen die te maken hebben met ontwikkeling, controle en toezicht, positiebepaling, en training rond informatieverstrekking in ontruimingssituaties. Denk hierbij aan wetgever, brandweer, certificerende instanties, architecten, bouwkundigen, veiligheidskundigen, et cetera.

Tot slot wijst het onderzoek erop dat er weinig tot geen samenwerking is tussen de diverse partijen om deze kennis te delen en elkaars expertise te gebruiken. Ze geven aan een platform te missen waar deze kennis en expertise gedeeld kan worden.

(Bron:NEN)