Aangiften fietsdiefstal dalen

      Geen reacties op Aangiften fietsdiefstal dalen

Uit analyse van de fietsdiefstalaangiften door de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), blijkt dat er in 2016 landelijk 96.507 keer aangifte is gedaan van fietsdiefstal. Dit is een daling van 9,5% ten opzichte van 2015. De aangiften bij de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Limburg dalen het sterkst met respectievelijk 22,9% en 22,8%. Oost-Brabant en Noord-Holland komen dichtbij met 19% en 18%. Daarentegen nam het aantal aangiften binnen de politie-eenheid Rotterdam toe met 24,6%. De ervaring leert dat in 25 – 35% van de fietsdiefstallen aangifte wordt gedaan.

Integrale aanpak
Afgelopen jaar is door meerdere gemeenten, politie, vakhandel en lokale pers sterk ingezet op voorlichting aan fietsbezitters. De intensieve inzet van lokfietsen leidde tot meer dan duizend heterdaad aanhoudingen. Ook was er extra toezicht en handhaving op zogeheten hotspots. Mede door de actieve en faciliterende rol van de branche maken fietseigenaren meer gebruik van een tweede slot en noteren zij vaker de fietsgegevens. Deze integrale aanpak met publieke en private partijen lijkt vruchten af te werpen. In een aantal gemeenten is de afname van het aantal aangiften het meest zichtbaar: Eindhoven (22,6%), Maastricht (28,4%) en Tilburg (31,6%). In de gemeente Rotterdam nam het aantal aangiften daarentegen sterk toe. Dit is aanleiding voor Rotterdam, om in samenwerking met politie en de Stichting AVc, de integrale aanpak van fietsdiefstal te intensiveren.

Handreiking fietsdiefstal
De Provincie Gelderland en Centrum Fietsdiefstal hebben vorig jaar de ā€œhandreiking fietsdiefstalā€ opgesteld. Pragmatische tips, die bewezen effectief te zijn tegen fietsendieven, zijn hierin de rode draad en bieden partijen handelingsperspectief bij de aanpak. Het is voor gemeenten en andere partijen een praktische leidraad voor integrale aanpak van fietsdiefstal. De handreiking is o.a. te downloaden via www.stavc.nl.

(Bron : persbericht Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit)