Blockchain : de nieuwe technologie voor veilige uitwisseling van digitale gegevens en betalingen

Blockchain is een nieuwe technologie en werkwijze voor veilige uitwisseling van digitale gegevens en betalingen. Misbruik is moeilijk, omdat iedere transactie door meerdere computers wordt gecontroleerd en volledig transparant is, zonder tussenkomst van een derde partij. Blockchain kan de autonomie van burgers versterken, vermindert administratieve rompslomp en kan cybersecurity vergroten.

Blockchain is een decentraal netwerk van computers, die samen – volledig transparant – een open register of grootboek bijhouden. Blockchain is een uitwisselingstechnologie die kan worden geschaard onder de verzamelnaam ‘distributed ledgers’, ‘public ledgers’ of ‘shared ledgers’. Een ‘ledger’ kan gezien worden als een soort openbaar kasboek, waarin transacties publiek worden bijgehouden.

De Blockchain zelf kan gezien worden als een aaneenschakeling van blokjes informatie over de (verificatie van de) transacties. Daarnaast is de blockchain een open source technologie – door iedereen te zien en te gebruiken. De kracht van de technologie ontstaat door middel van versleuteling (cryptografie). Dus voordat een transactie in het gezamenlijk register terecht komt, wordt deze gevalideerd door het netwerk. Dit is een zeer veilige methode, misschien wel volledig veilig. Tevens lijkt het mogelijk zogenaamde smart contracts  via blockchain uit te voeren waardoor geautomatiseerd uitvoering wordt gegeven aan complexe processen. Hier wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan.

De demissionair minister van Economische Zaken, Henk Kamp, neemt op donderdag 30 maart de actieagenda van de nieuw opgerichte Nationale Blockchain Coalitie in ontvangst.

De agenda is een gezamenlijk initiatief van ruim twintig organisaties uit de logistieke, energie- en financiële sector, alsmede kennisinstellingen en overheden. Met deze agenda wil Nederland internationaal voorloper zijn in de toepassing van blockchain.