Verbeterde risicoklasse vernieuwt

      Geen reacties op Verbeterde risicoklasse vernieuwt

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen moeten worden genomen en van welke zwaarte. Het CCV begrijpt dat beveiligingsbedrijven de VRKI vaak complex vinden. Dat is niet de bedoeling.

Vernieuwen

Als onafhankelijk regisseur gaat het CCV daarom met verzekeraars, beveiligingsbedrijven, brancheverenigingen en overige deskundigen aan de slag met de vernieuwing van het instrument. Voor de vernieuwing van de VRKI is het doel gesteld om het instrument terug te brengen naar de essentie van het inschatten van de inbraakrisico’s en het uitleggen van de daarbij horende verschillende niveaus aan beveiligingsmaatregelen. Daarmee wordt het instrument veel gebruiksvriendelijker voor de markt.

Voordeel

De VRKI wordt onder meer gebruikt door verzekeraars en beveiligingsbedrijven. Als beveiligingsmaatregelen volgens de VRKI zijn uitgevoerd, kan een BORG beveiligingsbedrijf een BORG certificaat verstrekken. Opdrachtgevers kunnen hiermee aantonen dat er geschikte beveiliging is aangebracht, en dat zij voldoen aan de polisvoorwaarde van hun verzekeraar. Veel verzekeraars passen hun premies hierop aan. Het is daarom in het belang van uw opdrachtgever om gebruik te maken van de VRKI.