Alarmsysteem bedienen via een App, is dat veilig?

De nieuwe generatie inbraak alarmcentrales zijn tegenwoordig standaard voorzien van een IP aansluiting. Vanwege deze aansluiting op het internet kan de gebruiker van het alarmsysteem middels een IOS of Android APP het alarmsysteem op afstand bedienen. De applicatie biedt dezelfde functionaliteit als het bedienpaneel van het alarmsysteem, zodat u op afstand bijvoorbeeld het systeem kunt in- en uitschakelen, alarmen kunt bekijken of de status van het systeem kunt controleren.

Maar is dit nu wel veilig want de aansturing van het systeem gaat dan via de app op een smartphone en dus gedeeltelijk door de “lucht” en kan door kwaadwillende worden opgepikt.
Leveranciers van alarmsystemen en de installateurs die deze systemen bij u in de woning installeren zijn er alles aan gelegen om de app die zij leveren veilig te laten werken. De communicatie tussen app en het alarmsysteem is een beveiligde en versleutelde verbinding. Er wordt nu vanuit gegaan dat de ‘normale inbreker’ geen kennis heeft om deze code te ontcijferen en is het relatief veilig.

Omdat het bedienen van het alarmsysteem via de app nog in de kinderschoenen staat, zijn de risico’s nog niet goed onderzocht. De verbeterde risicoklassen indeling (VRKI) wordt gebruikt door verzekeraars en beveiligingsbedrijven als instrument om het inbraakrisico van woningen te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort beveiligingsmaatregelen er moeten worden getroffen en van welke zwaarte. De verzekeraars geven aan dat het gebruik van de app is toegestaan tot en met risicoklasse 3 van het voornoemde VRKI. Risicoklasse 3 geeft aan dat de verzekerde waarde van attractieve zaken van de inboedel tussen de € 100.000, – en € 150.000, – bedraagt. Daarboven beslist de verzekeraar of de app gebruikt mag gaan worden.

De app geeft wel comfort en daardoor wordt het alarmsysteem meer consequent gebruikt en dat is natuurlijk de ontwikkeling van het beveiligingsbewustzijn waar wij naar streven. Het risico dat een inbreker uw signaal uit de smartphone “oppikt” en deze ontcijfert is bijna onmogelijk.

Een bijdrage van : International Security Partners BV. Website : https://www.ispbv.nl