Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) weer van start

Een gratis veiligheidsadvies: welke ondernemer wil dat nou niet? Vanaf 1 juli kunnen ondernemers opnieuw gebruikmaken van regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Dit geeft kleine bedrijven (maximaal 50 fte) de mogelijkheid voor een veiligheidsadvies gebaseerd op het afnemen van een scan. En neemt u concrete maatregelen naar aanleiding van dit advies, dan wordt dit binnen bepaalde branches zelfs gesubsidieerd.

Scans

Dit alles is vastgelegd in de regeling VKB. De scans worden vanaf 1 juli 2017 afgenomen in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het gaat om een beperkt aantal scans. Aanvragen kunnen worden gedaan namens een winkelgebied of ondernemersvereniging, niet door individuele winkeliers. Hiervoor is gekozen omwille van efficiëntie. Minimale deelname per gebied is 10 ondernemers.

Wanneer u een afspraak maakt met een CCV-scanner, komt deze bij u langs. De scanner kijkt naar zowel naar organisatorische-, bouwkundige- als elektronische maatregelen. Maatregelen op deze onderwerpen zijn vaak zowel het meest efficiënt als het meest voordelig. Te denken valt aan het tegen het licht houden van het eigen gedrag: hoe open en sluit je je bedrijf bijvoorbeeld? Of hoe ga je om met contant geld? Ook komen in deze serie scans cybercrime en ondermijning nadrukkelijk aan bod.

Objectief advies

De CCV-scanner geeft een objectief advies en heeft geen commerciële doelen. Wanneer bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat een achterdeur onvoldoende is beveiligd, dan wordt zowel esthetische, gebruikersvriendelijke, als voordelige verbeteringen voorgedragen. De ervaringen leert dat ondernemers dit zeer waarderen.

De regeling VKB werd vorig jaar stopgezet. Dankzij de ‘motie Pechthold’ is er nu dit tijdelijke vervolg. Het CCV verwacht dat de regeling VKB dit jaar voor het laatst beschikbaar is. Aanvragen (inclusief afspraken over de periode waarin de scans gaan plaatsvinden) kunnen worden ingediend bij het VKB secretariaat.

(Bron: CCV)